Finnish semiotics Ph.D. Theses:

Apo, Satu:

Ihmesadun rakenne. Juonien tyypit, pääjaksot ja henkilöasetelmat satukuntalaisessa kansansatuaineistossa. Turun yliopisto, Folkloristiikka. (1986)

Bauters, Merja:

Changes in Beer Labels and their Meaning. A Holistic Approach to the Semiosic Process. Helsingin yliopisto, estetiikka (2007)

Brusila, Riitta:

Kuva ja teksti. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos. (1997)

Honkasalo, Marja-Liisa:

Oireiden ongelma - sosiaali-lääketieteellinen tutkimus oireista, niiden esiintymisestä ja merkityksestä kahta tutkimusmenetelmää käyttäen. Helsingin yliopisto, Kansanterveystiede. (1988)

Heiskala, Risto:

Society as semiosis. Neostructuralist theory of culture and society. Helsingin yliopisto, Sosiologia. (1997)

Helenius, Leena:

Kaupungit symbolitaloudessa. Merkkien vaikutus mielikuvaan tulevaisuuden kaupungeista. Tampereen yliopisto, Aluetiede. (2008)

Kauppi, Niilo:

Tel quel:

La constitution sociale d´une avant-garde. Helsingin yliopisto, Valtio-oppi. (1990)

Kerosuo, Hannele:

Boundaries in action. An activity-theoretical study of development, learning, and change. Helsingin yliopisto, toiminnan teoria (2006)

Koivunen, Hannele:

Madonna ja huora. Helsingin yliopisto, Uskontotieteiden laitos. (1995)

Kukkonen, Pirjo:

Från konst till vetenskap. Begreppet vetenskap och dess språkliga uttryck i svenskan under 400 är. Helsingfors Universitet, Nordiska språk och nordisk litteratur. (1989)

Kurki, Eija:

Satua, kuolemaa ja eksotiikkaa. Jean Sibeliuksen vuosisadanalun näyttämömusiikkiteokset. Helsingin yliopisto. (1997)

Kuusamo, Altti:

Tyylistä tapaan. Semiotiikka, tyyli, ikonografia. Helsingin yliopisto, Taidehistoria. (1996)

Lehtovuori, Eeva:

Les voises de Narcisse ou le probléme du miroir chez Michel Tournier. Helsingin yliopisto, Yleinen kirjallisuus. (1995)

Lindroos, Ritva:

Työ, koulutus, elämänhallinta. Helsingin yliopisto, Kasvatustiede. (1993)

Louhivuori, Anna:

Myytit kuvina. Marc Chagallin I Pariisinkauden maalausten strukturalistis-semioottista tulkintaa. Jyväskylän yliopisto, Taidekasvatus. (1988)

Martinez, José Luiz:

The Semiosis of Hindustani Art Music. Helsingin yliopisto, Musiikkitiede. (1997)

Mirka, Danuta:

The Sonoristic Structuralism of Krzysztov Pederecki. Helsingin yliopisto, Musiikkitiede. (1997)

Nortela, Mikko:

Bittien poetiikka - Digitaalisen fiktion toiminta ja tulkinta ergodisen semiotiikan näkökulmasta. Joensuun yliopisto, Kirjallisuus (2008)

Ojala, Juha:

Space in Musical Semiosis. An Abductive Theory of the Musical Composition Process. Helsingin yliopisto, Musiikkitiede (2009)

Pesonen, Pekka:

Vallankumouksen henki hengen vallankomouksessa. Tutkielma Andrei Belynin romaanista Peterburg ja sen aatetaustasta. Helsingin yliopisto, Slaavilainen kirjallisuus. (1987)

Siivonen, Katriina:

Saaristoidentiteetit merkkien virtoina. Varsinaissuomalainen arki ja aluekehitystyö globalisaation murroksessa. Turun yliopisto, kansatiede (2008)

Välimäki, Susanna:

Subject Strategies in Music.A Psychoanalytic Approach to Musical Signification. Helsingin yliopisto, musiikkitiede (2005).